V. N. Ita

Cód. 424

Casa em Itanhaém

3 5 13 880 M²

R$ 600.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 687

Sobrado em Itanhaém

2 3 1 125 M²

R$ 290.000,00 Venda


Suarão

Cód. 640

Casa em Itanhaém

3 1 10 375 M²

R$ 250.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 631

Casa em Itanhaém

2 2 4 500 M²

R$ 550.000,00 Venda


B. Tropical

Cód. 676

Casa em Itanhaém

3 2 4 250 M²

R$ 370.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 557

Casa em Itanhaém

4 4 8 560 M²

R$ 320.000,00 Venda


Satélite

Cód. 440

Casa em Itanhaém

3 2 2 250 M²

R$ 350.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 656

Casa em Itanhaém

3 3 5 350 M²

R$ 400.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 650

Terreno em Itanhaém

0 0 10 500 M²

R$ 350.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 668

Casa em Itanhaém

4 1 5 300 M²

R$ 500.000,00 Venda


B. Tropical

Cód. 666

Casa em Itanhaém

2 1 2 130 M²

R$ 170.000,00 Venda


Suarão

Cód. 590

Casa em Itanhaém

2 2 4 360 M²

R$ 300.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 689

Casa em Itanhaém

2 2 1 125 M²

R$ 220.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 612-E

Prontos para Morar em Itanhaém

2 2 2 150 M²

R$ 220.000,00 Venda


Suarão

Cód. 573

Casa em Itanhaém

2 4 5 500 M²

R$ 350.000,00 Venda